Polityka cookies

W Serwisie iFin.pl stosowane są pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych, zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Niniejsza Polityka cookies służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu nasz serwis, używa plików cookies oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików cookies.

I. DEFINICJE

1.Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.iFin.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną. 

2.Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis. 

3.Administrator  iFin.pl to EUROCONSULTING GROUP sp. z o.o. ., ul. Przemiarki 23, lokal 8, 30-384 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Rejestru Sądu Rejonowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa w Krakowie, pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000529337, NIP 6772384274, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 5000.00 PLN. 

4.Cookies - to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) podczas korzystania z Witryny, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator i inne organizacje, które świadczą mu usługi (na przykład analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują do różnych celów, które można sklasyfikować w sposób opisany poniżej. 

5.Zaufany Partner - osoba, z którą współpracuje Administrator, udostępniając treści marketingowe dostosowane do Użytkownika lub pośrednika przy dostarczaniu takich treści. 

6.Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej www.iFin.pl. 

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1.Używamy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu. 

2.Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies używane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. 

3.Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. 

4.Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu. 

5.Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

6.Używamy dwóch rodzajów plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych w zależności od ich okresu użytkowania::  

1.Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

2.Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

7.Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. 

III. PRZECHOWYWANIE I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES

1.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu nie będzie możliwe. 

2.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Sprawdź jak wyłączyć obsługę cookies w następujących przeglądarkach:
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Google Chrome
- Safari 

3.Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

4.Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.iFin.pl. 


Do strony głównej